FiscAG

FiscAG

Gestió Fiscal

FiscAG és una aplicació per a la Gestió Fiscal, especialment dissenyada per a les Gestories/Assessories i de caràcter modular (compra només els programes dels models que hagis de fer servir).  •  Sense límit del nombre d'empreses a gestionar.

  •  Pots afegir/emetre declaracions d'exercicis passats i introduir-hi tantes declaracions complementàries com sigui necessari.

  •  Gestiona les empreses en "Règim d'atribució de Rendes" (Comuners) amb repartiment automàtic per a la confecció dels diferents models, segons la seva participació.

  •  Pots emetre els esborranys de les declaracions en PDF i enviar-les als teus clients.

  •  Especifica els models a gestionar per a cada empresa (obligacions tributàries) i controla al mil·límetre les declaracions que tens pendents de fer o d'emetre.

  •  Si treballes com a multiusuari, pots limitar l'accés de cada usuari a les empreses i als models que vulguis, així com consultar qui ha fet què amb cada model i empresa (informe registre LOPD).

  •  Des de la pròpia aplicació, comprova si tens el programa actualitzat i descarrega't l'última versió.


Mòduls

Cada mòdul de FiscAG gestiona un o més models i estan agrupats segons la seva naturalesa, periodicitat i variabilitat de disseny, segons la següent taula:

Mòdul Ver. Descripció del Mòdul Models
PACK 1 Atriren 3.52 Atribució de Rendes 184
BienEx 2.10 Béns i Drets a l'Estranger 720, 721
Censal 3.70 Declaració Censal 036, 037
DecOper 4.31 Declaració d'Operacions 347
DecOpI 3.40 Declaració d'Operacions Intracomunitàries 349
DecOSS 1.21 Declaracions d'Operaciones en Finestreta Única o One - Stop Shop (OSS) 369
IRPF 4.62 Pagament Fraccionat IRPF 130
IVA 4.11 Règim General i Simplificat de l'IVA 303
IvaAnu 4.50 Resum Anual IVA 390
Modulos 6.02 Mòduls IVA i IRPF 131
NoRes 4.60 No Residents 210, 216, 296
RetAr 6.30 Retencions Arrendaments 115, 180
Reten 8.61 Retencions IRPF 111, 190
RetMob 6.20 Retencions Capital Mobiliari 123, 193
SII 2.30 Subministrament Immediat d'Informació del I.V.A. Enviaments SII
PACK 2 Cuentas 7.60 Comptes Anuals Models Normalitzats
Legaliza 1.50 Legalització de Llibres Comptables Legalització
OperVin 2.00 Operacions Vinculades Operacions Vinculades
Sociedad 11.41 Impost de Societats 200, 202, 232
Actas 3.10 Actes Actes Tipus
AplaLiq 1.50 Aplaçaments/Fraccionaments Aplaça/Fracciona


A part de la distribució modular, s'han agrupat els mòduls en dos packs 1 i 2 que es poden adquirir per separat, i que contenen els mòduls segons la taula anterior.