RedAG

RedAG

Llibres Registres Ingressos i Despeses

Per portar els llibres obligatoris d'empresaris i professionals en règim d'estimació directa i d'estimació objectiva (mòduls). •  Solució molt completa: Llibres Registres d'Ingressos, Despeses, Béns d'Inversió, Provisió de Fons i Suplerts...

 •  Senzilla i molt ràpida d'utilitzar.

 •  Si tens més d'una activitat, pots gestionar-les de forma separada i fer el repartiment d'una factura per a cada una de forma automàtica.

 •  Molts informes agrupats per empresa, activitat, concepte, fiscalitat...

 •  El nostre assistent d'ingressos i despeses facilita la introducció d'aquells registres repetitius (lloguer, aigua, quota autònoms, factura assessoria, ...).

 •  Instal·la al teu client la versió lite (RedAGLt) perquè ell mateix introdueixi els registres. L'assessor només haurà d'importar les dades al RedAG, supervisar-les i gestionar-les.


Descobreix el nostre nou connector

 •  Un connector per empresa
 •  Exportació automàtica de la facturació
 •  Format xlsx
 •  Compatible amb ContAG i RedAG
 •  Creació de l'assentament i del registre d'IVA (ContAG)
 •  Creació del registre de Vendes i Ingressos (RedAG)