Informació Legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), AG Edicions, S.L.U., amb NIF B43092659 i domicili social Polígon Industrial Riu Clar, Mercuri, parc.187, 43006 Tarragona, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona el 7 de novembre de 1986, Tom 443, secció 3a, foli 76, fulla núm. 6582, inscripció 1a és titular o opera aquesta pàgina web.

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

  • Telèfon: 902 227 933
  • Email: ag@agediciones.com
  • Adreça Postal: Polígon Industrial Riu Clar, Mercuri, parc.187, 43006 Tarragona, Tarragona (Espanya)

  • Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el propietari de la pàgina web es consideren eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.